Reference

Reference


 
 
 
 
 "Sa zadovoljstvom Vas obaviještavam da je kakvoća pročišćenih otpadnih voda naselja Lukač u potpunosti sukladna odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije otpadnih tvari (NN 80/13, NN 43/14, NN 27/15, NN 3/16) nja pročišćavanja ( KPK, BPK-5 i suspendirana tvar). Vrijednosti i učinkovitost redukcije ovih pokazatelja mogu se vidjeti u grafičkim prikazima koje slijede.

Uređaj ima stabilnu učinkovitost tijekom cijele godine, u radu je od 2011. godine i do sada na njemu nismo imali značajnije intervencije.”

 

Virkom d.o.o. Virovitica, dr.sc. Slavko Kepec, dipl.ing.biologije, 11.2016. 
 
 
Na temelju istraživačkog rada i poznavanja biljnih uređaja, Bieco je patentirao tehnologiju biljnih uređaja u Republici Hrvatskoj PATENT PK980339.
 
Potpisuje niz projekata i izgrađenih biljnih uređaja.
 
 
A) MEĐUNARODNI ZNANSTVENI PROJEKTI
 1. Eureka E!2308-INDCONWET: Constructed wetlands for industrial treatment and water reuse
 2. Eureka E!2793 ECOREMETOUR: Ecoremediation methods for tourist facylity
 3. 5th Framework REINTRO: Reuse of industrial mineral waste for wastewather management and improvement of landfills
 
B) IZGRAĐENI BILJNI UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
 
 1. Naselje Vinogradci /Belišće/
 2. Naselje Lukač
 3. Autokamp Glavotok - Krk
 4. Autokamp Bijar - otok Cres
 5. Autokamp Politin
 6. Pilot uređaj deponij Jakuševac
 7. Klaonica pilića BiH
 8. Kuća Volosko
 9. Agroturizam Istra
 10. Autokamp Glavotok II
 11. Autokamp Krk I i II
 12. Naselje Vrlika
 13. ZOO Zagreb
 
C) PROJEKTIRANI BILJNI UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
 
Božava-Dugi otok, Gvozd, Osor i A/C Preko mosta, Podgorač-Našice, Deponij otpada Jelenčići, Glavotok I i II, Autokamp Krk I i II, A/C Krk, Kuća Volosko, Agroturizam, VUŠ Petrinja, Pagubice, Vižinada, Klaonica pilića BiH, Farma Valtura, Jasenovac, Lukač, ZOO Zagreb, Gradina, Vrlika, Telašćica...
 
Projektni zadatak zaštite i revalorizacije sliva rijeke.