Parkovi prirode

Parkovi prirode

 
Biljni uređaji se idealno uklapaju u parkove prirode koje karakterizira osobita ljepota krajobraza, velika raznolikost živog svijeta i bogatstvo geomorfoloških oblika i pojava, u kojemu su ljudske aktivnosti dozvoljene, ali bez narušavanja sklada prirode.
 
Sezonski turisti, propusne septičke jame i ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u podzemlje ili vode, degradira prirodna staništa.
 
Stoga je  potrebno  pročišćavati otpadne vode i koristiti "zelene"  tehnologije, koje ne narušavaju krajolik te zadovoljavaju stroge zakonske propise o ispuštanju i štite bogatstvo prirode.