Otpad i otpadna voda kao resurs

Otpad i otpadna voda kao resurs

 
 
Otpadne vode ne znače samo opterećenje za prirodu i okoliš, već se pročišćena voda biljnim uređajem može ponovno koristiti i tako predstavlja resurs.
Biljni uređaji također  energetski vrijedne tvari ugrađuju u biljni material, koji se može korisno upotrijebiti za kompost.
 
     
      Pritom zadovoljavaju slijedeće kriterije : 
  • kakvoća pročišćene vode odgovara zahtijevanim pokazateljima za pročišćene vode,
  • nema neugodnih mirisa uzrokovanih radom uređaja za pročišćavanje,
  • zbrinjavanje ostataka otpadnih tvari (mulja) je jednostavno.