Naselja

Naselja

Otpadne vode naselja se prije ispuštanja u prirodne prijemnike moraju pročistiti u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. U manjim naseljima bez razvijene industrije izgradnja konvencionalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je preskupa. Rješenje je izgradnja uređaja koji koriste prirodne procese pročišćavanja, a to su biljni uređaji. Pročišćena voda visokog stupnja pročišćenosti se može koristiti za zalijevanje poljoprivrednih površina.