Istraživanje i razvoj


Bieco je patentirao tehnologiju biljnih uređaja u Republici Hrvatskoj  PATENT PK980339.  
 
MEĐUNARODNI ZNANSTVENI PROJEKTI  plod su suradnje sa nekoliko eminentnih znanstvenika i znanstvenih institucija. 
 
 
 
1.  Eureka E!2308-INDCONWET: Constructed wetlands for industrial treatment and  water reuse
 
2.  Eureka E!2793 ECOREMETOUR: Ecoremediation methods for tourist facility  
 
3.  5th Framework REINTRO: Reuse of industrial mineral waste for wastewater management and improvement of landfills  
 
 
 

 
 
 eureka logo
framework logo