Auto kampovi

Auto kampovi

Auto kampovi

Biljni uređaj u kampu  jeftin je i efikasan način "zelenog" pročišćavanja otpadne vode sa prednostima korištenja pročišćene otpadne vode u hortikulturnom uređenju kampa i time:

-         smanjenja troškova za  vodu,

-         manje naknade za zaštitu voda,

-         smanjenja zagađenja okoliša...