Auto kampovi

Auto kampovi

Biljni uređaj u kampu je jeftin i efikasan način ''zelenog'' pročišćavanja otpadne vode ...
Parkovi prirode

Parkovi prirode

Biljni uređaji se idealno uklapaju u parkove prirode koje karakterizira osobita ljepota krajobraza, velika raznolikost živog svijeta i bogatstvo geomorfoloških oblika ...
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i kuće

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i kuće

Biljnim uređajem se pročišćava lako razgradiva otpadna voda od prerade proizvoda OPG-a i kuća.
...
Otpadne vode naselja se prije ispuštanja u prirodne prijemnike moraju pročistiti u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Rješenje je izgradnja uređaja koji koriste prirodne procese pročišćavanja, a to su biljni uređaji.
Otpadne vode ne znače samo opterećenje za prirodu i okoliš, već se pročišćena voda biljnim uređajem može ponovno koristiti i tako predstavlja resurs.